Kategorije

Registrovani poslovni subjekti

0
Prerađivačka industrija
0
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
0
Prijevoz i skladištenje
0
Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite

Ključni sektori

METALNI SEKTOR

Značajni domaći energetski izovri, rudnici i električna energija najveće su prednosti ovog sektora .. 

GRAĐEVINSKI SEKTOR 

Za Grad Zenicu je bitno istaći da se strategija razvoja privrede oslanja, između ostalog i na građevinarstvo, kao jedno od dominatnih sektora privrede .. 

Sektor usluga

Sektor usluga pruža mogućnost velikim ali i svim ostalim kompanijama da zadovolje sve svoje potrebe za različitim vrstama usluga na visokom nivou i kvalitetu uz veoma konkurentne cijene

POLJOPRIVREDNI SEKTOR

Na području grada su zastupljene različite primarne poljoprivredne proizvodnje, ali zbog usitnjenosti parcela i velikog procenta livada njaviše je zastupljeno stočarstvo

Ekonomski pokazatelji

UČEŠĆE ZENICE U IZVOZU FBIH

5,97%

REGISTROVANI POSLOVNI SUBJEKTI

UČEŠĆE ZENICE U IZVOZU ZDK

29,19%